CADIVI đạt chứng nhận Hàng VN chất lượng cao

CADIVI đạt chứng nhận Hàng VN chất lượng cao

Ngày 25/12/2014, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã công nhận cho các doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu HVNCLC 2015 do người tiêu dùng bình chọn, trong đó có CADIVI.
Cuộc điều tra bình chọn Hàng VN chất lượng cao năm 2015 đã được tiến hành tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số phiếu điều tra trực tiếp là 13.940 và 16.000 phiếu điều tra tiêu dùng thường xuyên suốt năm qua. Đối tượng điều tra là cá nhân tiêu dùng trực tiếp, hộ tiêu dùng trực tiếp và chuyên gia. Kết quả có 668 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, trong đó công ty CADIVI là một trong 42 doanh nghiệp đạt liên tiếp 19 năm HVNCLC.

Sau khi công bố danh sách 668 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã tiếp nhận hồ sơ để tự minh bạch của doanh nghiệp và công bố danh sách 522 DOANH NGHIỆP CHÍNH THỨC ĐẠT NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN NĂM 2015, trong đó có CADIVI.

Đồng hành cùng với chương trình từ thời điểm bắt đầu, đến nay công ty CADIVI đã đạt danh hiệu lần thứ 19 liên tiếp. Tin vui vào thời điểm này là thành tích chung của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty CADIVI đã nỗ lực hết sức mình trong suốt thời gian qua, và chúng tôi sẽ luôn giữ gìn hình ảnh một doanh nghiệp đã liên tục 19 năm đạt danh hiệu Hàng VN chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.