Dây cáp điện Cadivi CV

Giới thiệu Dây CV

1. TỔNG QUAN
– Dây cáp điện lực hạ thế không vỏ, ruột đồng, cách điện PVC, CV-450/750 V
– Dây CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 450/750 V, lắp đặt cố định.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
– TCVN 6610-3 / IEC 60227-3
– TCVN 6612 / IEC 60228

3. NHẬN BIẾT DÂY
– Bằng màu cách điện : Màu đen.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

cadivi-cv1 cadivi-CV2

cadivi-cv4 cadivi-cv3

4. CẤU TRÚC DÂY

cadivi-cv5

5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY.
– Cấp điện áp Uο/U: 450/750 V.
– Điện áp thử: 2,5 kV (5 phút).
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70°C.
– Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
* 140°C, với tiết diện lớn hơn 300mm².
* 160°C, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm².

Ruột dẫn-Conductor Chiều dày cách điện danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

 

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện

danh định

Kết cấu Đường kính ruột gần đúng (*) Điện trở DC tối đa ở 20°C

Nominal Area

Structure

conductor diameter approx.

Max DC resistance at 20°c Nominal thickness of insulation

Approx. overall diameter

Approx. mass
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 3,0 21
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,8 3,6 33
4 7/0,85 2,55 4,61 0,8 4,2 49
6 7/1,04 3,12 3,08 0,8 4,7 70
10 7/1,35 4,05 1,83 1,0 6,1 117
16 CC 4,75 1,15 1,0 6,8 170
25 CC 6,0 0,727 1,2 8,4 266
35 CC 7,1 0,524 1,2 9,5 360
50 CC 8,3 0,387 1,4 11,1 488
70 CC 9,9 0,268 1,4 12,7 682
95 CC 11,7 0,193 1,6 14,9 944
120 CC 13,1 0,153 1,6 16,3 1176
150 CC 14,7 0,124 1,8 18,3 1454
185 CC 16,4 0,0991 2,0 20,4 1812
240 CC 18,6 0,0754 2,2 23,0 2369
300 CC 21,1 0,0601 2,4 25,9 2968
400 CC 24,2 0,0470 2,6 29,4 3778
  • CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
  • (*) : Giá trị tham khảo – Reference value.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại dây khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.