Dây cáp điện Cadivi CVV DTA

Giới thiệu Cáp CVV DTA

1. TỔNG QUAN .
– Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC, giáp 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV
– Cáp CVV/DTA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.
– TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
– TCVN 6612/ IEC 60228

3. NHẬN BIẾT LÕI CÁP.
– Bằng màu cách điện hoặc vạch màu
+ Cáp 1 lõi: Màu đen.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh – đen.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

cvv-dta-1

cvv-dta-2

4. CẤU TRÚC CÁP

cvvdsta

5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP.
– Cấp điện áp Uο/U: 0,6/1 kV.
– Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70°C.
– Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
Ø 140°C, với tiết diện lớn hơn 300mm².
Ø 160°C, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm².