Dây cáp điện Cadivi CVVf CXVf CXEf

Giới thiệu Cáp CVVf CXVf CXEf

1. TỔNG QUAN:
– Công dụng: Cáp điện lực dẹt 2 đến 3 lõi, ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để phân phối điện trong dân dụng, cấp điện áp 450/750 hoặc 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Cáp dẹt cách điện PVC
· Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70°C.
· Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây.
* 140°C với mặt cắt lớn hơn 300mm².
* 160°C với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm².
Cáp dẹt cách điện XLPE
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90°C.
Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 250°C.

CXEF

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực dẹt
· 2 loại vật liệu cách điện: PVC hoặc XLPE
· 2 loại vật liệu bọc vỏ : PVC hoặc HDPE
· Ở 2 cấp điện áp:
o Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-4:2000
o Cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995
· Có 2,3 lõi

3. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP CVVf:
( Tech. Characteristics of CVVf cable):
Loại 2 lõi 450/750V (2 core 450/750V) :
Ruột dẫn-Conductor
Bề dày
cách điện
Insul. thickness
Bề dày vỏ
Sheath thickness
Kích thước dây
Dimension of wire
Khối lượng cáp
Approx. weight
Đ. Trở DC ở 20OC
DC res. at 200C
(Max)
Mặt cắt
danh định
Nominal area
Kết cấu
Structure
Đ/kính
ruột dẫn
Conductor dia.
mm
N0/mm
mm
mm
mm
mm x mm
kg/km
W/km
1,0
7/0,425
1,275
0,7
1,2
5,1 x 7,8
63,6
18,10
1,5
7/0,52
1,56
0,7
1,2
5,4 x 8,3
77,6
12,10
2,0
7/0,60
1,80
0,8
1,2
5,8 x 9,2
96,0
9,43
2,5
7/0,67
2,01
0,8
1,2
6,0 x 9,6
109
7,41
3,5
7/0,80
2,40
0,8
1,2
6,4 x 10,4
135,8
5,30
4,0
7/0,85
2,55
0,8
1,2
6,6 x 10,7
147,0
4,61
5,5
7/1,00
3,00
0,8
1,2
7,0 x 11,6
184
3,40
6,0
7/1,04
3,12
0,8
1,2
7,1 x 11,8
194,6
3,08
7,0
7/1,13
3,39
1,0
1,2
7,8 x 13,2
233,8
2,64
8,0
7/1,20
3,60
1,0
1,2
8,0 x 13,6
255
2,31
10,0
7/1,35
4,05
1,0
1,4
8,9 x 14,9
315,4
1,83
11,0
7/1,40
4,20
1,0
1,4
9,0 x 15,2
333
1,71
14,0
7/1,60
4,80
1,0
1,4
9,6 x 16,4
408,6
1,33
16,0
7/1,70
5,10
1,0
1,4
9,9 x 17,0
449,6
1,15