Dây cáp điện Cadivi CX

Giới thiệu Cáp CX

1. TỔNG QUAN
– Dây cáp điện lực hạ thế không vỏ, ruột đồng, cách điện XLPE – CX-0,6/1 kV
– Dây CX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
– TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
– TCVN 6612 / IEC 60228

3. NHẬN BIẾT DÂY
– Bằng màu cách điện : Màu đen.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

cx

5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY
– Cấp điện áp Uο/U: 0,6/1 kV.
– Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90°C.
– Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250°C.