Dây cáp điện Cadivi CXV

Giới thiệu Cáp CXV

1. TỔNG QUAN
– Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC CXV – 0,6/1 KV
– Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
– TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
– TCVN 6612 / IEC 60228

3. NHẬN BIẾT LÕI CÁP
– Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – đen.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

cadivi cxv

5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP
– Cấp điện áp Uο/U: 0,6/1 kV.
– Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90°C.
– Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250°C.